LV: Eiropas Savienības fonda projekta “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Nr.1.1.1.1/18/A/115 uzsākšana. EN: European Union Fund project “Development of New Sensor and Management Algorithms for Smart Urban Technology Street Lighting Systems (SAVAS)” Nr.1.1.1.1 / 18 / A / 115.

LV: Eiropas Savienības fonda projekta “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Nr.1.1.1.1/18/A/115 uzsākšana. EN: European Union Fund project “Development of New Sensor and Management Algorithms for Smart Urban Technology Street Lighting Systems (SAVAS)” Nr.1.1.1.1 / 18 / A / 115.