Par paveikto periodā: 01.01.2022. – 31.03.2022.

Par paveikto periodā: 01.01.2022. – 31.03.2022.