Par paveikto periodā: 01.10.2021. – 31.12.2021.

Par paveikto periodā: 01.10.2021. – 31.12.2021.