Our News

For period 01.07 – 30.09.2019
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.07.2019. – 30.09.2019. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Projekta aktivitāšu īstenošana uzsākta ar 01.07.2019. Pārskata periodā SIA Citintelly strādājis pie darbības 1.2. “Segmenta kontrollera un ielu apgaismojuma vadības sistēmas specifikācija, Kustības sensoru pievienošanai, datu [...]
For period 09.04 – 30.06.2019
LV: Informācija par paveikto periodā: 09.04.2019. – 30.06.2019. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: periodā 09.04.2019. – 30.06.2019. veikti nepieciešamie administratīvās jomas darbi, lai uzsāktu projekta aktivitāšu īstenošanu. Precizēts sadarbības līgums ar vadošo projekta partneri, nosakot korektāku visu pušu atbildības apjomu, [...]
LV: Eiropas Savienības fonda projekta “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Nr.1.1.1.1/18/A/115 uzsākšana. EN: European Union Fund project “Development of New Sensor and Management Algorithms for Smart Urban Technology Street Lighting Systems (SAVAS)” Nr.1.1.1.1 / 18 / A / 115.
LV 09.04.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Nr.1.1.1.1/18/A/115 īstenošanu. Projekts tiek nodrošināts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas [...]
Citintelly has new Zhaga luminaire controller
Citintelly has new Zhaga luminaire controller with compatible 4-pin Zhaga Book 18 socket for sensor ready LED luminaires. Small means more The Dimensions of the controller are only DxH: 48x25mm. The full version of the luminaire controller contains: - Integrated GPS receiver for automatic location detection - Integrated photosensor - Backup battery - Built-in sensor [...]
Compliance to ISO 9001 and ISO 14001 standards
Citintelly is pleased to announce that it complies now to ISO 9001 and ISO 14001 standards.
Citintelly goes to Light+ Building 2018
Citintelly is pleased to announce its participation at the world’s leading trade fair for lighting and building services technology - 2018 Light+Building in Frankfurt. 2018 Light+Building will be held at the Messe Frankfurt Centre, Germany from Sunday 18 March to Friday 23 March 2018. There is a guide how to get there: TRAVEL GUIDE As the [...]
“Maras parks” project with WiFi access
In December Citintelly launched new smart street lighting project in Latvia. It's a very cozy park close to the city center of Riga. This is the first time Citintelly has included an embedded WiFi access points into the luminaires for public internet access. <-Back to news
Citintelly takes part in Elmässan 2017
On the 18 & 19 October, Sweden, Citintelly took a part in the largest network of fairs in lighting & installation in the North. Many new contacts, leads, and opportunities!
For period 01.07-30.09.2017
ENG SIA Citintelly has successfully completed a research project. The research objectives were achieved, the data is collected and the new products developed will be tested over a longer period of time and introduced into production. LV SIA Citintelly veiksmīgi pabeidza pētījuma projektu. Pētījuma mērķi tika sasniegti, dati ir apkopoti un izstrādātie jaunie produkti tiks [...]
NORDIC-BALTIC SOLUTIONS FOR SMARTER CITIES IN THE REGION
Citintelly participated in on of the main Smart City events in the Baltic region "Nordic-Baltic solutions for smarter cities in the region". The majority of the Nordic-Baltic region cities are small and medium size with different challenges than the global metropolises. The aim of the conference was to address energy efficiency issues at all levels [...]