Our News

Par paveikto periodā: 01.01.2022. – 31.03.2022.
Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā:  Projektā saņemts pozitīvs zinātniskās vidusposma atskaites ekspertu vērtējums.Noslēgta darbība Nr.3.1. “Lielas pilsētas tipa pilotvieta (piem.Rīga)” – sagatavota atskaite par sasniegtajiem rezultātiem darbības ietvaros. Darbības Nr. 4.2. “Radara kustības sensora testa datu analīze” ietvaros pabeigts [...]
Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai

SIA “Citintelly” turpina Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai” īstenošanu. Dotajā brīdī ir noslēgtas aktivitātes, kas attiecās uz Datorredzes (CV) sensora prasību definēšanu un Eksperimentālā plāna un metožu izstrādi, kā arī tuvākajā laikā tiks noslēgta aktivitāte, […]

Par paveikto periodā: 01.10.2021. – 31.12.2021.
Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā:  Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti sagatavota apkopota atskaite par darbību Nr.1 “Sistēmas arhitektūras izveide un eksperimentu plānošana”, kā arī periodā iesniegta projekta vidusposma zinātniskā atskaite. Lai noslēgtu pētījumu, turpināts darbs [...]
Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai

SIA “Citintelly” turpina Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai” īstenošanu. Dotajā brīdī tiek turpinātas darbības, kas ir saistītas ar jauno kustības sensoru (datorredzes sensora un mikro viļņu sensora) arhitektūras, tehnisko parametru un funkcionalitātes prasību definēšanu. Paredzams, […]

For Period 01.07.2021-30.09.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.07.2021. – 30.09.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”   Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115   Veiktās aktivitātes projektā:  Turpināts darbs aktivitātes Nr.3.1. “Lielas pilsētas tipa pilotvieta (piem.Rīga)” ietvaros. Rīgā turpināti testi ar radara sensoriem, kas integrēti gaismekļa korpusā un turpināti testi ar [...]
Par periodu lidz 26.09.2021
LV: Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai   SIA “Citintelly” turpina Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai” īstenošanu.   Dotajā [...]
For Period 01.04.2021. – 30.06.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.04.2021. – 30.06.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”  Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115  Veiktās aktivitātes projektā:  Pabeigts darbs pie aktivitātes Nr. 2.5. “Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā” – darbības ietvaros veikta sensoru prototipu (vairāki vienlaicīgi), gaismekļu un segmenta kontrolleru [...]
Par periodu lidz 26.07.2021
LV: Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai   SIA “Citintelly” turpina Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai” īstenošanu.   Dotajā [...]
For period 09.01.2021. – 09.04.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 09.01.2021. – 09.04.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā turpināts darbs pie 4.2. “Radara kustibas sensora testa datu analize” – veikti kustību sensora eksperimenti reālā vidē un analizēti iegūtie dati. Tāpat turpinās darbi pie šādām [...]
Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai
LV SIA “Citintelly” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 26.03.2021. ir parakstījusi līgumu par Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai”, un jau ir uzsākusi Projekta īstenošanas darbības.   Dotajā brīdī ir uzsāktas darbības, kas ir saistītas [...]