Our News

For Period 01.07.2021-30.09.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.07.2021. – 30.09.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”   Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115   Veiktās aktivitātes projektā:  Turpināts darbs aktivitātes Nr.3.1. “Lielas pilsētas tipa pilotvieta (piem.Rīga)” ietvaros. Rīgā turpināti testi ar radara sensoriem, kas integrēti gaismekļa korpusā un turpināti testi ar [...]
For Period 01.04.2021. – 30.06.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.04.2021. – 30.06.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”  Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115  Veiktās aktivitātes projektā:  Pabeigts darbs pie aktivitātes Nr. 2.5. “Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā” – darbības ietvaros veikta sensoru prototipu (vairāki vienlaicīgi), gaismekļu un segmenta kontrolleru [...]
For period 09.01.2021. – 09.04.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 09.01.2021. – 09.04.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā turpināts darbs pie 4.2. “Radara kustibas sensora testa datu analize” – veikti kustību sensora eksperimenti reālā vidē un analizēti iegūtie dati. Tāpat turpinās darbi pie šādām [...]
Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai
LV SIA “Citintelly” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 26.03.2021. ir parakstījusi līgumu par Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/028 “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai”, un jau ir uzsākusi Projekta īstenošanas darbības.   Dotajā brīdī ir uzsāktas darbības, kas ir saistītas [...]
For Period 01.10.2020-09.01.2021
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.10.2020. – 09.01.2021. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā:Pārskata periodā turpināts un pabeigts darbs pie 2.1. “Radaru kustības sensoru izstrāde” – izstrādāts radartipa kustības sensoru prototips. Tāpat turpinās darbi pie šādām aktivitātēm: 4.2. “Radara kustibas sensora [...]
For Period 01.07-30.09.2020
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.07.2020. – 30.09.2020. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā turpinās darbs pie 2.5. “Sensoru testēšana un kontrolleru pielāgošana darbam LoRa infrastruktūrā” darbības izpētes. Savukārt, aktivitātes 3.1. “Lielas pilsētas tipa pilotvieta (piem.Rīga)” ietvaros ir izvēlētas [...]
For Period 01.04-30.06.2020
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.04.2020. – 30.06.2020. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā SIA Citintelly aktivitātes 2.1. “Radara kustības sensors” ietvaros ir izstrādāti pirmie radara kustību sensora prototipi, veikti funcionālie testi. Savukārt, darbības 2.5. “Sensoru testēšana un kontrolleru [...]
For Period 01.01-31.03.2020
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.01.2020. – 31.03.2020. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā SIA Citintelly aktivitātes 2.1. “Radara kustības sensors” ietvaros ir izpētīti datu apstrādes algoritmi un metodes mazas jaudas iekārtās, to veikspējas uzlabošanas iespējas, kustību sensora [...]
For Period 01.10 – 31.12.2019
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.10.2019. – 31.12.2019.   Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Pārskata periodā SIA Citintelly īstenojis šādas darbības: 1.3. “Kustības sensoru arhitektūras izveide, specifikācija, funkcionalitāte” - darbības ietvaros tika izpētītas kustības sensora datu apstrādes metodes [...]
For period 01.07 – 30.09.2019
LV: Informācija par paveikto periodā: 01.07.2019. – 30.09.2019. Projekta nosaukums: “Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)” Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115 Veiktās aktivitātes projektā: Projekta aktivitāšu īstenošana uzsākta ar 01.07.2019. Pārskata periodā SIA Citintelly strādājis pie darbības 1.2. “Segmenta kontrollera un ielu apgaismojuma vadības sistēmas specifikācija, Kustības sensoru pievienošanai, datu [...]